Aktuality

Moc rádi jsme se zúčastnili kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tématem "Dostupnost péče o duševní zdraví v ČR". Děkujeme za pozvání paní poslankyni Evě Decroix a paní zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, které tento odborný panel svolaly. Děkujeme také kolegům a kolegyním z České Asociace pro...

Na jaře letošního roku jsme byli přizváni k několika jednáním na MZ ČR. Děkujeme paní ředitelce Strnadové a panu náměstkovi ministra zdravotnictví Pavlovicovi za pozvání a vstřícné jednání o budoucnosti oboru klinická psychologie.

AKP ČR poslala svým členům*kám tento dopis, který je zároveň adresován panu ministrovi zdravotnictví, prof. Válkovi. Sdělují v něm, že členové Iniciativy 2023, kteří jsou zároveň členy AKP ČR, vystupují za AKP ČR a že by nám měla být odepřena možnost účastnit se jednání na MZ ČR. K tomu bychom rádi dodali, že nikdo z členů Iniciativy 2023 nikdy...

Děkujeme všem, kteří vyplnili náš online průzkum ohledně aktualizace vzdělávacího programu. Níže najdete výsledky ankety. O této aktualizaci budeme již brzy jednat na MZ ČR spolu s PhDr. Králem, PhDr. Malou a dvěma zástupci z AKP ČR. Budeme se snažit kolegům*yním předat pohled, že takto koncipovaný VP velmi pravděpodobně povede v důsledku spíše k...

Obrátili jsme se na MZ ČR a následně na IPVZ s několika dotazy ohledně detailů týkajících se průběhu atestačních zkoušek. Konkrétně nás zajímalo složení atestační komise a jak často jsou někteří členové u zkoušek přítomni a další oblasti. Více v dokumentu.

jsme vděční za možnost vyjádřit se k nově vznikajícímu vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie, který byl zveřejněn na stránkách MZ ČR dne 19.1.2024. Za Iniciativu 2023 - sdružení klinických psychologů*žek a psychologů*žek ve zdravotnictví - jsme o tuto možnost usilovali posledních několik měsíců, ovšem nebyla...

Naše kolegyně a zároveň členka (nyní již bývalá) AKP ČR požádala dne 10.1.2024 AKP ČR o možnost nahlédnout nový vzdělávací program v klinické psychologii, u něhož byla Ministerstvem stanovena lhůta k připomínkování do 19.1.2024. Tato možnost jí ze strany AKP ČR nebyla poskytnuta, vysvětlení bylo vágní a bylo v něm zdůrazňováno, že řadový člen k...

V prosincovém čísle studentského časopisu Počitek, který vydává Katedra psychologie FF UK, najdete kromě jiného zajímavého čtení také skvěle napsaný článek o tom, jak se skrze prosazování změn ve specializačním vzdělávání snažíme o zvýšení dostupnosti klinicko-psychologické péče. Článek nás velmi mile překvapil a jsme rádi, že nám studenti fandí.