Co se stalo, když jsme požádali o možnost nahlédnout a připomínkovat návrh nového vzdělávacího programu v KP

04.02.2024

Naše kolegyně a zároveň členka (nyní již bývalá) AKP ČR požádala dne 10.1.2024 AKP ČR o možnost nahlédnout nový vzdělávací program v klinické psychologii, u něhož byla Ministerstvem stanovena lhůta k připomínkování do 19.1.2024. Tato možnost jí ze strany AKP ČR nebyla poskytnuta, vysvětlení bylo vágní a bylo v něm zdůrazňováno, že řadový člen k tomuto druhu dokumentů nemá mít přístup. Mnohem později jsme se z různých zdrojů dozvěděli, že AKP ČR nechtěla nový vzdělávací program poskytnout, protože k tomu neměla svolení Katedry klinické psychologie IPVZ nebo MZ ČR. To, že jsme o nový VP zástupce katedry IPVZ žádali již před několika měsíci a nedostalo se nám odpovědi, ponechme stranou. Protože jedním z našich cílů je činit systém specializačního vzdělávání transparentní, rozhodli jsme se obrátit přímo na MZ ČR a 12.1.2024 jsme tak učinili. Tento krok byl některými členy AKP ČR silně kritizován, o což se s námi podělili prostřednictvím emailů. Prezidentka AKP ČR paní Mgr. Hana Jahnová poslala již 5.1. na MZ ČR dopis, ve kterém se o Iniciativě 2023 vyjadřuje kriticky a dokonce lživě. Uvádí v něm, že "Sdružení Iniciativa 2023 nereprezentuje náš obor, jeho členové jsou z velké části nekliničtí psychologové nebo lidé, kteří ve zdravotnictví vůbec nepracují. Dosavadní postupy a způsob komunikace tohoto sdružení vnímáme v mnohém jako ohrožující, destabilizující a destruktivní. Se sdružením Iniciativa 2023 jsme opakovaně absolvovali společná setkání, avšak několikrát vyšlo najevo, že nemají v procesu specializačního vzdělávání a vzdělávacího programu potřebné znalosti širších souvislostí dané problematiky. Oprávněně se obáváme, že by podobně postupovali i v případě navrženého vzdělávacího programu, na kterém jsme, my kliničtí psychologové, pracovali řadu měsíců a podněty na změny sbírali několik let." Tento dopis byl následně (25.1.) poslán i všem členům AKP ČR a v emailu bylo vyjádření, že odbornou obec tvoří pouze "orgány AKP ČR, členové Akreditační komise MZ za náš obor a Katedra klinické psychologie IPVZ." Nicméně MZ ČR naší prosbě o sdílení nového VP vyhovělo a dne 19.1. jej zveřejnilo na svých stránkách a dokonce poskytlo i možnost pro každého, kdo o to má zájem, tento VP komentovat v přiloženém formuláři. Lhůtu prodloužilo do 31.1.2024. My jsme o této možnosti vidět celý návrh nového VP a komentovat jej informovali též všechny katedry psychologie na univerzitách v ČR. Následně vedoucí Katedry klinické psychologie PhDr. Pavel Král, Ph.D., pro všechny členy AKP ČR nabídl na neděli 28.1. webinář, kde nový VP představil a dokonce jej i v příloze pozvánky všem rozeslal. To se jeví ve značném rozporu s dosavadním kategoricky odmítavým postojem AKP ČR a KKP IPVZ a tento krok zdánlivě směrem k větší transparentnosti přichází tak pozdě, že jeho skutečný význam lze takto chápat jen velmi těžko.
Tento příběh, dle nás, poukazuje na to, že demokratické principy jsou na některých místech našeho oboru velmi oslabené. Že kumulace moci, autokracie a střet zájmů jsou běžné způsoby fungování. Na tyto problémy Iniciativa 2023 poukazuje již mnoho měsíců, poprvé v dubnu 2023 naším "otevřeným dopisem". Zpočátku našeho působení to vypadalo, že jsme v těchto názorech malá osamocená skupinka. Nyní se ukázalo, že současný stav nevyhovuje zdaleka všem, na což usuzujeme z reakcí kolegů na události posledních týdnů. Jedna z nich je i veřejné stanovisko Katedry psychologie FSS Masarykovy Univerzity, kde kolegové zmiňují: 

"Máme za to, že bez koordinace s katedrami psychologie není možné nastavit kvalitní proces specializačního vzdělávání, a že tato koordinace by měla být v zájmu odborníků z IPVZ, AKP a MZ ČR." 

Kolegové z FSS MUNI si, stejně jako my, myslí: 

"Ve veřejném zájmu je nezbytné provést revizi celého specializačního vzdělávání oboru klinické psychologie jako takového. Součástí této revize musí být transparentní oponentní řízení."  

Pokud to vidíte stejně, dejte nám vědět. Nebo ještě lépe, dejte o svém názoru vědět i ostatním. Děkujeme!  

Image by pch.vector on Freepik