FAQ

1. Můžu se nějakým způsobem připojit, i když nejsem klinický psycholog ani psycholog ve zdravotnictví? 

Ano, určitě. Zajímá nás názor všech kolegů z oboru, tzn. i studentů psychologie, psychoterapeutů, školních psychologů, VŠ pedagogů v oblasti psychologie apod. Naše aktivita se v tuto chvíli soustředí na oblast klinické psychologie, ale jsme si vědomi, že některé aspekty našeho působení mohou být propojené s jinými odbornostmi.

2. Jsem školenec a rád/a bych se nějak zapojil/a, ale nevím jak, když chci zůstat anonymní.

Velmi si vážíme odvahy kolegů a kolegyň školenců, kteří se chtějí podílet na změnách v systému spec. vzdělávání a rozumíme Vašim obavám. Veškeré osobní údaje jsou určeny pouze pro naše interní účely komunikace s Vámi, nikomu dalšímu je neposkytujeme. Abychom prosadili změny, o kterých se domníváme, že jsou zásadní, potřebujeme znát názor těch, kterých se týkají, a to školenců. Děkujeme! 

3. Jsem školitel a rád/abych se nějak zapojil/a, ale nevím jak, když chci zůstat anonymní.

Jsme velmi vděční všem kolegům a kolegyním školitelům, kteří se k nám připojují. Věříme, že v ne příliš daleké budoucnosti bude možné otevřeně hovořit o nutných změnách v systému spec.vzdělávání v klinické psychologii, aniž byste kvůli tomu měli obavu o své školence. Pokud si ale nyní přejete zůstat v anonymitě, Vaše přání zcela respektujeme. Veškeré osobní údaje jsou určeny pouze pro naše interní účely komunikace s Vámi, nikomu dalšímu je neposkytujeme. Abychom prosadili změny, o kterých se domníváme, že jsou zásadní, potřebujeme znát názor těch, kterých se týkají, a to i školitelů. 

4. Kdo za Iniciativou stojí?

Iniciativa je nepolitické neziskové sdružení lidí z oboru klinické psychologie a psychologie ve zdravotnictví. Mnozí z nás jsou zároveň psychoterapeuti, někteří pracují v ambulancích, jiní v nemocnicích, další s dětmi, jiní s dospělými. Pocházíme z různých částí ČR, z různých psychoterapeutických i odborných směrů. Každý jsme zde sám za sebe, svobodně. Spojuje nás zájem o hodnoty, jako je demokracie, transparentnost, rovné příležitosti, sociální spravedlnost, etika... Více o nás ZDE.

5. Někde jsem slyšel/a, že usilujete o zrušení atestací, je to pravda?

Ne, to není pravda. Nikdy jsme o to neusilovali ani neusilujeme a usilovat nebudeme. Naše aktivita směřuje ke zvýšení dostupnosti specializačního vzdělávání v klinické psychologii při současném zachování kvality tohoto vzdělání. Atestace je důležitá součást spec. vzdělávání. Více viz. Kdo jsme a O co nám jde, případně sekce Aktuality

6. Někde jsem slyšel/a, že jste proti AKP, je to pravda?

Ne, to není pravda. Nejsme proti AKP. Někteří z nás jsou dlouhodobými a aktivními členy AKP, jiní jsou členové ČAP, někteří nejsou členové žádné odborné asociace. Snažíme se o dialog a spolupráci s kýmkoliv, kdo o to má zájem. 

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, můžete se podívat na článek, ve kterém vyvracíme nejčastější dezinformace o nás a našich aktivitách. Nebo nám napište, rádi odpovíme.