Možnost připomínkování návrhu nového vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v klinické psychologii

20.01.2024

Vzdělávací program našeho oboru se schvaluje jednou za mnoho let – NEPROMARNĚTE ŠANCI SE K NĚMU VYJÁDŘIT ať už sami za sebe nebo v rámci vašeho zdravotnického zařízení!

Opakovaně jsme marně žádali Katedru klinické psychologie IPVZ i AKP ČR o zveřejnění návrhu nového vzdělávacího programu specializačního vzdělávání oboru klinická psychologie. Od KKP jsme nedostali žádnou odpověď, od AKP ČR zamítavou s tím, že se nejedná o veřejně přístupný dokument. Požádali jsme tedy o zveřejnění přímo MZČR, a to nám nejen že vyhovělo, ale navíc také vytvořilo formulář pro SBĚR PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK k navrhovanému znění a prodloužilo také lhůtu sběru podnětů DO KONCE LEDNA.