Dopis AKP ČR ministrovi zdravotnictví, který poslali svým členům*kám

21.03.2024

AKP ČR poslala svým členům*kám tento dopis, který je zároveň adresován panu ministrovi zdravotnictví, prof. Válkovi. Sdělují v něm, že členové Iniciativy 2023, kteří jsou zároveň členy AKP ČR, vystupují za AKP ČR a že by nám měla být odepřena možnost účastnit se jednání na MZ ČR. K tomu bychom rádi dodali, že nikdo z členů Iniciativy 2023 nikdy nevystupoval za AKP ČR, vždy jsme pouze informovali, kdo z nás je zároveň členem AKP ČR, neboť to býval častý dotaz a bylo nám často navrhováno, abychom se snažili specializační vzdělávání reformovat tzv. "zevnitř", skrze působení v AKP ČR.