Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně

13.04.2024

Moc rádi jsme se zúčastnili kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tématem "Dostupnost péče o duševní zdraví v ČR". Děkujeme za pozvání paní poslankyni Evě Decroix a paní zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, které tento odborný panel svolaly. Děkujeme také kolegům a kolegyním z České Asociace pro Psychoterapii, Unie psychologických asociací ČR, Asociace klinických psychologů ČR, Psychologického ústavu Akademie věd ČR, Národního ústavu duševního zdraví a paní Marii Hájek Salomonové z Nevypusť duši za jejich příspěvky k tématu. Diskutovali jsme o tématech jako je zákon o psychoterapii, komora psychologů, specializační vzdělávání a současná situace nedostupnosti psychologické péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Měli jsme možnost zde představit naše aktivity, které jsou vedeny právě motivací řešit tuto těžkou situaci a přispět ke zvýšení dostupnosti klinicko psychologické péče. Zmínili jsme naši více než rok dlouhou snahu o změny ve specializačním vzdělávání v klinické psychologii, které by mohly zpřístupnit toto vzdělávání většímu počtu mladých psychologů a psycholožek. Informace, že Katedra klinické psychologie IPVZ je jediná instituce v ČR poskytující specializační vzdělávání v klinické psychologii a že za rok zde atestuje pouze průměrně 26 klinických psychologů a psycholožek, byla pro přítomné politiky a političky nová informace.