Aktuality

Děkujeme za četné podpůrné reakce na popis našich marných snah jednat s KKP a AKP ČR (na webu post "Shrnutí našich snah o Dialog", na FB "Psychohlava XXII"). Velmi záhy po rozpoutání této debaty v několika FB skupinách nám Prezidium AKP ČR zaslalo slíbený zápis z naší schůzky i s omluvou za zdržení. Doplnili také na svůj...

Podívejte se na rozhovory s našimi kolegy, Ondřejem Bezdíčkem, Petrem Niliusem a Ondřejem Škodou. Dozvíte se v nich, mimo jiné, proč se angažují a podporují Iniciativu 2023.

Na jaře jsme jako zástupci odborné veřejnosti zaslali vedení Katedry klinické psychologie IPVZ (KKP) výzvu k zahájení dialogu ohledně specializačního vzdělávání. O půl roku později s touto legitimní potřebou nadále zůstáváme bez jakékoliv odpovědi.

Ondřej Bezdíček pokračuje ve své zprávě o stavu systému vzdělávání v klinické psychologii, která je zároveň odpovědí na reakci od Pavla Krále.

Je nám ctí, že jako druhý přijal naše pozvání k rozhovoru prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. Vnímáme to jako podporu a povzbuzení. Přejeme inspirativní poslech!

Dejte nám vědět, co si myslíte o našem dosavadním úsilí. Oceníme podporu i návrhy na zlepšení. Moc děkujeme!

Dne 18. 7. 2023 se naši zástupci (doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D., PhDr. Karolína Dvorská a Mgr. Petr Hudlička) zúčastnili pracovního jednání se zástupkyněmi AKP ČR (Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Veronika Roudná a Mgr. Daniela Saifrtová). Pokud vás zajímají detaily, podívejte se na zápis.

Zveme k poslechu prvního rozhovoru na našem novém Youtube kanálu, kde budeme postupně zveřejňovat video rozhovory se zajímavými lidmi jak z oboru klinická psychologie, tak z oblastí, které se nějakým způsobem dotýkají činnosti Iniciativy 2023. Naše pozvání přijal jako první doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Děkujeme za ochotu a inspirativní poslech!

Dne 10.8.2023 poslala AKP ČR svým členům dopis psaný paní Mgr. Bondy a paní PhDr. Koláčkovou, jehož znění najdete ZDE. Protože dopis obsahuje vícero mylných nebo dokonce dehonestujících informací o Iniciativě, jejích aktivitách i členech, napsali jsme reakci.

Článek kolegy Ondřeje Bezdíčka z časopisu E-psychologie (recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti vydávaný Českomoravskou psychologickou společností) "Zpráva o stavu systému specializačního vzdělávání v klinické psychologii do roku 2023", který popisuje faktory fungující jakožto překážky, které vedou k nedostatku klinických psychologů v ČR.