Malé vítězství na dlouhé cestě

07.11.2023

Děkujeme za četné podpůrné reakce na popis našich marných snah jednat s KKP a AKP ČR (na webu post "Shrnutí našich snah o Dialog", na FB "Psychohlava XXII"). Velmi záhy po rozpoutání této debaty v několika FB skupinách nám Prezidium AKP ČR zaslalo slíbený zápis z naší schůzky i s omluvou za zdržení. Doplnili také na svůj web chybějící dokument a uznali, že jejich role nemůže být nestranná a moderátorská. Toto velmi oceňujeme a věříme, že vyjasnění rolí bude užitečné při dalším jednání.  

Zápisy z obou jednání Iniciativy s AKP ČR najdete zde: 

Zápis z jednání ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání s prezidentkou AKP ČR ZDE. Za důležitý závěr z jednání považujeme: 

"Stávající situaci nutno řešit komunikací a hledáním cest řešení (např. připravit nové atestační otázky, studijní opory - sylaby, obměňovat složení atestační komise, zvážit zapojení dalších vzdělavatelů)."