Zpráva o stavu systému specializačního vzdělávání v klinické psychologii do roku 2023

02.08.2023

Článek kolegy Ondřeje Bezdíčka z časopisu E-psychologie (recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti vydávaný Českomoravskou psychologickou společností) "Zpráva o stavu systému specializačního vzdělávání v klinické psychologii do roku 2023", který popisuje faktory fungující jakožto překážky, které vedou k nedostatku klinických psychologů v ČR.