Stanovisko k diskusi

25.05.2023

Stanovisko v souvislosti s diskusí týkající se otevřeného dopisu. 

Vážení kolegové, vážené prezidium AKP, vážené vedení IPVZ, vážené vedení Katedry klinické psychologie,

Předem bychom rádi poděkovali prezidiu AKP za odpověď na náš otevřený dopis, za jeho mediátorský přístup a ochotu k dialogu. Děkujeme také vedení IPVZ, vedení Katedry, členům atestačních komisí a dalším kolegům, kteří se k věci vyjádřili. Ceníme si Vašich názorů a jsme rádi, že vzniká snaha o dialog. V této aktivitě nyní chceme pokračovat, ať už osobně, nebo zprostředkovaně.

Zjišťujeme, že dopis pro některé kolegy mohl vyznít konfrontačně, což ovšem nebylo naším záměrem. 

Na úvod je asi nutné přiblížit kontext. V lednu tohoto roku jsem oslovila pár blízkých kolegů psychologů s návrhem pokusit se o změny v rámci systému specializačního vzdělávání. Jakožto školenec jsem již mnoho let slýchala o nárocích, překážkách a těžkostech, se kterými se v průběhu vzdělávání školenci potkávají, a sama je poté zažívala. Na mou výzvu spontánně reagovali kolegové a kolegyně, které jsem znala, přidávali se i další, které jsem neznala, a sdělovali své znepokojení nad současnou situací. 

V tuto chvíli je nás cca 50 a vytvořili jsme spolek, kterému říkáme Iniciativa 2023. Naším cílem je učinit systém specializačního vzdělávání v klinické psychologii dostupnějším. Domníváme se, že současná situace není pro mladé psychology únosná a udržitelná, a to na mnoha úrovních. Naším cílem není něco destruovat, rušit atestační zkoušky nebo diskreditovat obor tím, že kliničtí psychologové nebudou mít patřičné vzdělání. Naším cílem je pravý opak: najít rezervy stávajícího systému vzdělávání a přezkušování klinických psychologů a pokusit se tento systém zlepšit. 

Jsme si vědomi toho, že vést Katedru klinické psychologie je náročná práce. Chceme se zasadit o to, aby podmínky a nastavení systému mladé psychology motivovaly k tomu, aby do tohoto dalšího vzdělávání vstupovali a absolvovali jej v přiměřené době s relevantními znalostmi a dovednostmi.

Dopis, který jsme poslali vedení IPVZ a vedení Katedry klinické psychologie, se zaměřil na atestační zkoušky proto, že jsme se domnívali, že zde lze nejjednodušeji navrhnout první možné změny. Změny, o které by mnoho školenců stálo. Níže figurují jména kolegů, kteří svůj podpis připojili. S obsahem dopisu a naší aktivitou souzní i mnoho školenců, kteří si ale přejí zůstat v anonymitě. Kolem atestační zkoušky nadále panuje silné pole strachu.

Doufáme, že toto stanovisko přispěje k vyjasnění některých nedorozumění a rozvine se další dialog, ve kterém budou moci zaznít pohledy, názory a zkušenosti všech, kteří budou mít zájem je sdělovat.


Za Iniciativu 2023,

Mgr. Julie Lipská

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, PhD.

Praha, květen 2023


Signatáři: 

 • doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, PhD.
 • PhDr. Eva Tošnerová
 • PhDr. Karolína Dvorská
 • Mgr. Petr Hudlička
 • PhDr. Alena Procházková
 • PhDr. Petr Nilius, Ph.D.
 • PhDr. Jiřina Niliusová
 • PhDr. Hana Nuslauerová
 • Mgr. Klára Veselská
 • Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Weigertová
 • Mgr. Noemi Krylová
 • Mgr. Martin Klouda
 • Mgr. Michal Nondek
 • Mgr. Michal Kostka
 • PhDr. Pavla Volfová
 • PhDr. Hana Jarolímková
 • Mgr. Ondřej Škoda
 • Mgr. Jana Emili Zlámaná
 • Mgr. Silvie Struková
 • Mgr. Aneta Dorazilová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Macháček
 • Mgr. Pavla Stiburková
 • PhDr. et Mgr. Jaromír Chrášťanský
 • PhDr. Gražina Kokešová-Kleinová
 • Mgr. Monika Černá Marxtová
 • PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Ožanová
 • MUDr. PhDr. Luděk Dvořák
 • PhDr. Veronika Čermáková
 • Mgr. Lenka Krobová