Jsme Iniciativa 2023

Usilujeme o změny v systému vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie. 

Kdo jsme


Iniciativa 2023 je nezávislé a nepolitické sdružení klinických psychologů*žek a psychologů*žek ve zdravotnictví vzniklé za účelem prosazování změn ve stávajícím systému vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Vznik Iniciativy 2023 je reakcí na aktuální společenskou situaci nedostupnosti péče o duševní zdraví, jejíž součástí je, kromě jiného, také nedostatek klinických psychologů*žek. 

O co nám jde


Našim cílem je usilovat o:

  • větší dostupnost vzdělávání v oboru klinická psychologie a psychoterapie snižováním časové a finanční náročnosti při současném zachování vysoké kvality vzdělávacího procesu
  • odstraňování administrativních i psychologických bariér, které mohou vést k demotivaci případných uchazečů o vzdělávání
  • zapojení principů demokracie (rovné příležitosti, transparentnost procesů a veřejná dostupnost informací, rozdělení moci), sociální spravedlnosti a sociálního bezpečí do vzdělávacího procesu

Konkrétní cíle 

  • větší transparentnost průběhu atestační zkoušky z klinické psychologie a psychoterapie
  • aktualizace atestačních otázek a systému hodnocení

Proč je to důležité


Současná podoba předatestační přípravy a atestační zkoušky vede spíše k odlivu potenciálních klinických psychologů a psycholožek a nepodporuje zájem absolventů a absolventek o tento obor. 

Naše návrhy na změny ve specializačním vzdělávání

Tým Iniciativy

Mgr. Julie Lipská 

Klinická psycholožka, psychoterapeutka (bez atestace z psychoterapie)

Lektorka akreditovaného psychoterapeutického výcviku, PCA Institut 

Členka ČMPS, SPM ČLS JEP, předsedkyně České Asociace PCE.

Mgr. et Mgr. Silvie Struková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka 

Členka AKP ČR, SPM ČLS JEP. 


Mgr. Vendula Prokopová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka


PhDr. et PhDr. Jiřina Niliusová

Klinická a dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka, školitelka oboru, pedagožka

PhDr. Pavla Volfová 

Klinická a dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka, garantka v oboru klinická psychologie 

Členka AKP ČR, ČMPS, ČAP, České Asociace pro PCE.  PhDr. Hana Jarolímková

Klinická psycholožka a psychoterapeutka 

Členka ČMPS, AKP ČR, ČLS JEP, ČIB. PhDr. Karolína Dvorská

Klinická psycholožka a psychoterapeutka, garantka a školitelka v oboru klinická psychologie 

Členka AKP ČR, ČMPS a ČAP.

prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Vedoucí klinický psycholog Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, člen ČMPS, CANP a INS. 

Mgr. Michal Nondek 

Klinický psycholog a psychoterapeut

Člen ČMPS, ČAP 
Mgr. Kateřina Ožanová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka, členka trenérského týmu Institutu Dialog. 

Členka ČMPS, ČPtS JEP, ČIPE, členka odborné rady ČSGT. 

Mgr. Martin Klouda

Klinický psycholog a psychoterapeut, člen výcvikového týmu Institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii 

Člen AKP ČR, ČAP a EAGT. 

Mgr. Noemi Krylová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka, Junior lektorka institutu Gestalt Studia.

Členka AKP ČR a ČMPS.
Mgr. Lenka Krobová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka  

Členka AKP ČRMgr. PhDr. Petr Nilius, Ph.D. 

Klinický psycholog a psychoterapeut, školitel oboru. Garant AKK Psycholog ve zdravotnictví a CK Kognitivní rehabilitace v praxi klinického psychologa. Člen ČSRaP, CANP. 

SLEDUJTE NAŠE AKTIVITY

Aktuality

Moc rádi jsme se zúčastnili kulatého stolu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tématem "Dostupnost péče o duševní zdraví v ČR". Děkujeme za pozvání paní poslankyni Evě Decroix a paní zmocněnkyni vlády pro lidská práva Kláře Šimáčkové Laurenčíkové, které tento odborný panel svolaly. Děkujeme také kolegům a kolegyním z České Asociace pro...

Na jaře letošního roku jsme byli přizváni k několika jednáním na MZ ČR. Děkujeme paní ředitelce Strnadové a panu náměstkovi ministra zdravotnictví Pavlovicovi za pozvání a vstřícné jednání o budoucnosti oboru klinická psychologie.

AKP ČR poslala svým členům*kám tento dopis, který je zároveň adresován panu ministrovi zdravotnictví, prof. Válkovi. Sdělují v něm, že členové Iniciativy 2023, kteří jsou zároveň členy AKP ČR, vystupují za AKP ČR a že by nám měla být odepřena možnost účastnit se jednání na MZ ČR. K tomu bychom rádi dodali, že nikdo z členů Iniciativy 2023 nikdy...


Rádi byste se o našich aktivitách a cílech dozvěděli více? Chtěli byste se k nám přidat nebo s námi spolupracovat? Prosím kontaktujte nás. Respektujeme Vaše přání zůstat v anonymitě.

Děkujeme za podporu!

PhDr. Hana Nuslauerová 

klinická psycholožka a psychoterapeutka, výcviková lektorka

Iniciativa má mou podporu, protože vnímám dlouhodobě opakující se palčivé téma problematických proběhů atestací. Věřím, že spousta kolegů prošla atestací bez problémů, ale to neznamená, že se zároveň někdy nedějí skutečnosti, které by se dít neměly. Slýchám znovu a znovu z různých stran stížnosti podobného rázu od lidí, kteří se neznají. Jsem zklamaná z toho, že se v diskusích toto téma víc a víc ztrácí a centruje se na technické věci. V tomto směru se ukázaly mnohé požadavky Iniciativy nereálné, ale průběh ukázal, že tyto argumenty Iniciativa slyší, je přístupná komunikaci a hledání řešení. Jen se někam znovu a znovu vytrácí základní téma ponižování, neobjektivnosti, hrubá preference určitých směrů v psychoterapii u zkoušky apod. To by se nemělo dít ani v případě, že zkoušený dostatečně neumí.

Chápu, že to je špatně dokazatelné, ale chybí mi snaha tomu vážně s porozuměním naslouchat a snaha hledat mechanismy, které tomu zabrání nebo díky kterým bude vše průhlednější.

Rozumím tomu, že téma je nepříjemné, těžko uchopitelné, tedy těžko řešitelné, ale neměli bychom proto rezignovat. Když to nedokážeme my psychologové, není překvapením, že se naše společnost ocitá tam, kde je.


klinická psycholožka a školitelka v oboru KP

Dobrý den, jsem klinická psycholožka a ráda bych se vyjádřila k aktivitě Iniciativy 2023. Omlouvám se za anonymní vyjádření, ale považuji to za preventivně bezpečnější vzhledem ke svým školencům, kteří ještě nemají složenou atestační zkoušku. Iniciativu podporuji, protože souhlasím s tím, že to, jak je aktuálně nastaven systém vzdělávání i průběh samotných atestačních zkoušek, je dlouhodobě neudržitelné. V praxi v posledních letech pozoruji u stážistů a studentů jejich neustále se snižující motivaci věnovat se po dokončení studia klinické psychologii. A to zejména kvůli vysoké finanční i časové náročnosti preatestační přípravy, i nízkým platům psychologů ve zdravotnictví. To dále ještě komplikuje povinný kurz psycholog ve zdravotnictví, který je jednak velmi obtížně dostupný (velmi dlouhé čekací doby na přijetí do kurzu), a druhak mi přijde pro duplicitu tam učeného nadbytečný. Nicméně, práce klinického psychologa mi přijde velmi zajímavá a pestrá, a pokud má člověk dobré finanční i rodinné zázemí, zvládnout se dá, a myslím si, že to i stojí za ty roky sebezapření v rámci náročné přípravy. Co mi ale přijde demotivující je atestační zkouška samotná. Sama jsem zažila neobjektivní přístup zkoušejících a měla jsem silný dojem, že u zkoušky jde více než o znalosti a schopnost klinického úsudku o osobní sympatie. Podobný zážitek mělo i mnoho mých kolegů a známých, nehledě na úspěšnost složení zkoušky. Vzhledem k tomu, že složení komise (resp. kmenových členů) se příliš nemění, dovedu si představit, že se někteří u zkoušky neúspěšní preatestanti po dehonestujících vyjádřeních komise vůči jejich osobě (nikoli pouze znalostem) ke zkoušce již nevrátí. A to přesto, že je práce psychologa ve zdravotnictví baví, a mají i dobrou zpětnou vazbu na svém pracovišti. A bohužel, na rozdíl od lékařských oborů, v klinické psychologii neexistuje alternativní komise. V tom bych ze svého pohledu viděla asi největší slabinu současného stavu postgraduálního vzdělávání v oboru klinická psychologie. Dobrým argumentem je fakt, že zkouška je veřejná a školitelé mají možnost pro zvýšení objektivity a férovosti zkoušky doprovodit svého školence. To v praxi ale není dost dobře možné, vzhledem k tomu, že být školitelem není finančně ani jinak motivováno, a je to prostě jen práce navíc z dobré vůle, závislá v podstatě jen na morálce školitelů. Když se nad tím zamyslím, je vlastně až s podivem, že náš obor ještě nezahynul. Tak či tak, klinických psychologů oproti narůstající poptávce pacientů spíše ubývá, což je velká škoda. 


klinická psycholožka a školitelka v oboru KP


Rozhodla jsem se podpořit Iniciativu2023, protože klinická psychologie je obor, kterému se věnuji již téměř deset let, a který považuji za nesmírně zajímavý a důležitý. Přála bych si, aby tento obor měl pro nastupující psychology a psycholožky vzdělávání, jaké si zaslouží - kvalitní, transparentní a odpovídající aktuálním poznatkům." Anonymní sdělení kolegyně klinické psycholožky a školitelky v oboru KP.

PhDr. Jaromír Chrášťanský 

klinický psycholog a psychoterapeut


Jako cvičný terapeut a supervizor studentů psychoterapeutických institutů slýchám několik posledních let zážitky studentů při atestaci, kdy prý mnozí zažívali ze strany komise odměřenost, shazování či aroganci. Tyto informace se samozřejmě mezi studenty šíří, takže mnohé to demotivuje od i tak již dost náročné předatestační přípravy. Proto jsem chtěl podpořit iniciativu kolegů, která by vedla k pokusu o dialog s vedením Katedry klinické psychologie - IPVZ a nebo přinejmenším k poukázání na to, co se také děje.
Já sám jsem zažil cca před 19 lety hezkou atestační zkoušku s přiměřenou podporou zkoušejících. Přál bych to i dalším kolegům.

Jak to všechno začalo... Náš otevřený dopis vedení Katedry klinické psychologie IPVZ.

31

SIGNATÁŘŮ*EK NAŠEHO OTEVŘENÉHO DOPISU


>100

PODPOROVATELŮ*EK INICIATIVY